با سلام
طرح “سبد کالا” هر قدر که از نظر توجیه اقتصادی و نفس عمل قوی بود همان قدر هم در مرحله “شناسایی جامعه هدف و اجرا” ضعیف بود،بطوریکه مجریان طرح رو مجبور به ایجاد تغییراتی در این طرح کرد.

کاریکاتوریست ها هم از این فرصت استفاده کردند و طرح های زیادی منتشر شد. ما هم در این قسمت از لافگا مجموعه ای از این طرح ها رو ارائه کردیم.