اطلاعیه

دوره آموزشی شورای حوزه و سرگروههای صالحین پایگاههای مقاومت بسیج

مکان:مدرسه شهید بهشتی شهرک طالقان روبروی فرمانداری

زمان: پنجشنبه مورخ 4 شهریوراز ساعت 8 الی 11