فلسفه مثل خر ما از کرگی دم نداشت

/برچسب: فلسفه مثل خر ما از کرگی دم نداشت

ریشه حکایت “خر ما از کرگی دم نداشت”!

توسط |1392/12/7 8:58:14اسفند 7ام, 1392|دسته موضوعی: مطالب و حکایات آموزنده|برچسب ها: , , , , , , , , |

ریشه حکایت “خر ما از کرگی دم نداشت”! مردی خری دید به گل در نشسته و صاحب خر از بیرون کشیدن آن درمانده . مساعدت را ( برای کمک کردن ) دست در دُم خر زده قُوَت کرد ( زور زد ) . دُم از جای کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که ” تاوان [...]