شهید محسن کردستانی

/برچسب: شهید محسن کردستانی

آخرین لبخندی که قاب شد

توسط |1393/11/9 12:20:09بهمن 9ام, 1393|دسته موضوعی: حماسه و مقاومت|برچسب ها: , , , |

سنگر کوچک بود اما در خود دل‌های بزرگی را جا داده‌ بود، جایی برای دراز کشیدن نبود اما قامت استوار این بزرگ مردان کوچک را در خود پنهان کرده بود. […]