شعر ناریانی

/برچسب: شعر ناریانی

زمستون بیَما با سوت و سرما

توسط |1395/9/8 5:50:46آذر 8ام, 1395|دسته موضوعی: تولید محتوای ناریانی|برچسب ها: , , |

.‍.. زمستون بیَما با سوت و سرما ...بناشو کرسی لَشه ر آخ جون گرما کَتبیه کرسی سَر توت و کشمیش نقلَک و سیف کوعل.... افسوس که مززش بَمونسته بر دل.... آه دلم کرده هوای اون قدیمون.... همه ی لینگون دَبییَ کرسیپایون.... گمبیَ بَباجون نَقل و حکایت.... زندگییون داشته لذت العونی به بَبییَ مثل حکایت.... ابراهیم صابری