شعر انجمن – قسمت چهارم

توسط |1395/6/26 19:32:06سپتامبر 16th, 2016|تولید محتوای ناریانی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

شعر انجمن – قسمت چهارم و پایانی آقای عدل بدل دوم: دومی جزء عدل بدل بودی واین آرزو شهرت،آرد،کی، بگو […]