نارنجکی که بی خطر بود

توسط |1393/9/3 18:29:40آذر 3ام, 1393|حماسه و مقاومت دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

نارنجک را که از کیف مدرسه ام درآوردم، مادرم یکه خورد. انگار که کار بدی کرده باشم، با عصبانیتی آمیخته با ترس خودش را عقب کشید و گفت: این چیه دسستته؟ نارنجکی که بی خطر بود […]