هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد

By |1392/12/1 3:30:25اسفند 1ام, 1392|Categories: مطالب و حکایات آموزنده|Tags: , , , , , , , |

در زمانهای گذشته پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد وبرای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد بعضی از بازرگانان وندیمان ثرتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند بسیاری هم غرولند می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد حاکم این شهر عجب [...]