این نان را می شود خورد؟!

توسط |1394/5/8 21:49:31مرداد 9ام, 1394|حماسه و مقاومت دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

محل استقرار بهداری و درمانگاه لشکر در سمت راست ورودی پادگان، نزدیک چادر فرماندهی بود. در چادر بودم که از بیرون چادر کسی مرا به اسم صدا کرد. بیرون که آمدم آقا مهدی را جلو چادر تدارکات بهداری دیدم. سر گونی را با یک دست گرفته بود و با دست دیگرش لای نان خورده ها را [...]