ابراهیم صابری

صفحه اصلی/برچسب: ابراهیم صابری

زمستون بیَما با سوت و سرما

توسط |1395/9/8 2:20:46آذر 8ام, 1395|تولید محتوای ناریانی دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

.‍.. زمستون بیَما با سوت و سرما ...بناشو کرسی لَشه ر آخ جون گرما کَتبیه کرسی سَر توت و کشمیش نقلَک و سیف کوعل.... افسوس که مززش بَمونسته بر دل.... آه دلم کرده هوای اون قدیمون.... همه ی لینگون دَبییَ کرسیپایون.... گمبیَ بَباجون نَقل و حکایت.... زندگییون داشته لذت العونی به بَبییَ مثل حکایت.... ابراهیم صابری

گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد

توسط |1395/8/20 10:20:20آبان 20ام, 1395|تولید محتوای ناریانی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد…. وزن شعرم دی بیته درد…. […]

شب نشینی و شب چرز یادون د دَرشیَ

توسط |1395/6/2 20:06:42شهریور 2ام, 1395|تولید محتوای ناریانی دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

شعری از آقای ابراهیم صابری شب نشینی و شب چرز یادون د دَرشیَ ...... اون همه صفا و محبت دلون د بَشییَ ....... همه دور هم گپ و نَقل و خنده...... العونی دور همی به جای سلام رمز وای فات چنده؟.......... از وقتی که این موبایل بی صحاب بیما به بازار....... همه باهم ولی تنهای تنها [...]