ابراهیم صابری

/برچسب:ابراهیم صابری

زمستون بیَما با سوت و سرما

توسط | 1395/9/7 5:50:46 آذر 7ام, 1395|دسته موضوعی: تولید محتوای ناریانی|برچسب ها: , , |

.‍.. زمستون بیَما با سوت و سرما ...بناشو کرسی لَشه ر آخ جون گرما کَتبیه کرسی سَر توت و کشمیش نقلَک و سیف کوعل.... افسوس که مززش بَمونسته بر دل.... آه دلم کرده هوای اون قدیمون.... همه ی لینگون دَبییَ کرسیپایون.... گمبیَ بَباجون نَقل و حکایت.... زندگییون داشته لذت العونی به بَبییَ مثل حکایت.... ابراهیم صابری

گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد

توسط | 1395/8/19 13:50:20 آبان 19ام, 1395|دسته موضوعی: تولید محتوای ناریانی|برچسب ها: , , , , |

گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد…. وزن شعرم دی بیته درد…. […]

شب نشینی و شب چرز یادون د دَرشیَ

توسط | 1395/6/1 23:36:42 شهریور 1ام, 1395|دسته موضوعی: تولید محتوای ناریانی|برچسب ها: , , |

شعری از آقای ابراهیم صابری شب نشینی و شب چرز یادون د دَرشیَ ...... اون همه صفا و محبت دلون د بَشییَ ....... همه دور هم گپ و نَقل و خنده...... العونی دور همی به جای سلام رمز وای فات چنده؟.......... از وقتی که این موبایل بی صحاب بیما به بازار....... همه باهم ولی تنهای تنها [...]