وصیت نامه شهید ابراهیم رزاقی

محل شهادت : اهواز ۱۳۶۱/۰۲/۱۲

اینجانب ابراهیم رزاقی فرزند شهباز رزاقی دارای شماره شناسنامه ۲۲ صادره از کرج،اعزام به جبهه حق علیه باطل میباشم.اگر اینجانب ابراهیم رزاقی فرزند شهباز شهید شدم(انشاالله)وصیت نامه من از این قرار است :

من از همه فامیلها و آشنایان راضی هستم امیدوارم که آنها هم از من راضی بوده باشند(انشاالله)و خواهشی که من از همه فامیلها و آشنایان میکنم این است که از این انقلاب اسلامی به رهبری حضرت ایت الله العظمی امام خمینی بت شکن،یاور مستضعفین پشتیبانی بکنند و این رهبر آگاه مسلمانان جهان که روزی در بهشت زهرا فرموده من توی دهن این دولت میزنم من دولت تعیین می کنم،همینطور هم شد و گفت امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و همین هم شد و گفت ما صدام را شکست میدهیم و همین هم دارد می شود(انشاالله) وشما ملت اگر بخواهید پیروزی نهایی را دریابید باید از روحانیت مبارز پشتیبانی کنید و اگر روحانیت از صحنه کنار برود حتما” به انحراف کشیده می شود این انقلاب زیرا که ما دیدیم که روشنفکرها چه کاری کردند. برای همه روشن است زندگی در اصل مبارزات هر مبارزه ای مبارزه در راه اسلام است زیرا اسلام بالاترین مبارزات است.مگر ما از اسراییل و امریکا کمتر هستیم نه بلکه بیشتر هم هستیم ما چرا نباید کاری بکنیم که خودمان باشیم و من امیدوارم که ملت مخصوصا” خانواده من هیچ وقت از مبارزه با ستمگران دست برندارند(انشاالله).

برادر من در جبهه شهید شده است زیرا شما فکر نکنید من برای انتقام او میروم نه من باید جای او را خالی نگذارم من اگر شهید شدم شما هیچ ناراحت نشوید زیرا من راه خودم را انتخاب کرده ام و همه خانواده من می دانند و من را پهلوی برادرم دفن کنید حتما”این کار بشود اگر مسئولان بهشت زهرا مخالفت کردند از آنها خواهش کنید که این کار را برای من بکنند و من عرضی ندارم. خدانگهدار شما باشد.