یادمــان شهدای روستای ناریان

//یادمــان شهدای روستای ناریان
یادمــان شهدای روستای ناریان 1396/11/2 13:34:33

در این صفحه قصد داریم تا یاد شهدای گرانقدر روستایمان را گرامی بداریم تا شاید از این طریق قطره ای از دریای دین خود را به آن بزرگواران ادا نماییم.

توضیحاتی مختصر در رابطه با این برگه :جدول زیر را بر اساس تاریخ شهادت شهدای عزیز تهیه نموده ایم و تلاش بر صحت و سقم اطلاعات جمع آوری شده بوده است و احتمال ناصحیح بودن اطلاعات نیز وجود دارد ، لذا از دوستان گرامی تقاضا داریم تا نواقص و اشتباهات جدول زیر را جهت اصلاح اعلام نمایند.
در جدول زیر ستونی را با عنوان درصد تکمیل اطلاعات قرارداده ایم تا نمایانگر میزان اطلاعات موجود و همچنین نواقص اطلاعات باشد ، از تمامی دوستان و علاقمندان تقاضا داریم تا هرگونه اطلاعات خود را در این زمینه به آدرس پست الکترونیک [email protected] ارسال نمایند .
با کلیک برروی نام هریک از شهداء به صفحه اطلاعات آن شهید بزرگوار (زندگینامه،وصیت نامه ، آلبوم تصاویر و …) هدایت خواهید شد.

 

 

شهدای روستای ناریان در نگاهی گذرا
ردیف (کد) نام نام خانوادگی نام پدر ولادت تاریخ شهادت محل شهادت محل خاکسپاری زندگی نامه وصیت نامه آلبوم تصاویر درصد تکمیل اطلاعات
01 حجت الاسلام همتعلی ادیبی محمد   42/03/15 فیضیه قم مسگرآباد  دارد     63%
02 خلیل رزاقی شهباز 1340  61/01/02 دشت عباس بهشت زهرا       50%
03 سبحان صابری شکراله  42/01/01 61/02/10   بهشت زهرا       38%
04 ابراهیم رزاقی شهباز  1337 61/02/12 جاده اهواز بهشت زهرا   دارد   63%
05 ابوطالب رزاقی میرزا احمد 1333  65/05/21 کوشک مفقود الاثر       50%
06 ابوالقاسم رزاقی محمدآقا  1333 65/05/21 کوشک مفقود الاثر       50%
07 ابراهیم بابامحمودی روح الله   62/01/25 فکه چالوس       50%
08 حمید رزاقی آیت 45/01/21  62/09/04 پنجوین بهشت زهرا       50%
09 سید احسان میرغیاثی سیدقدرت  1341 62/10/19 جزیره مجنون         38%
10 حسین صابری احمد  1345 62/12/09 پل طلائیه         38%
11 حسن رزاقی علی 1346  62/12/11 جفیر         38%
12 جهانبخش صابری بزرگ  43/08/04 62/12/26 کوشک بهشت زهرا       50%
13 قربانعلی شریف کاظمی حسن  1342 63/06/03 فاو عباس آباد- زیارت ور       50%
14 سید علی میرغیاثی سیدهانی 1342 64/01/15 جزیره مجنون ناریان دارد دارد   88%
15 غلامحسن صابری سلیمان 1337 64/02/21 فاو مفقودالاثر   دارد   75%
16 محمد شریف کاظمی حسن 1344  64/11/11 بوکان عباس آباد- زیارت ور       50%
17 عنایت اله رزاقی عشرت اله 1322 64/11/21 ام الرصاص مفقودالاثر دارد دارد دارد 100%
18 حجت الاسلام ابوالقاسم رزاقی میرزااحمد 31/07/03  64/12/01 آسمان اهواز قم دارد     63%
19 علی اصغر صابری رستم 1344  64/12/01 فاو         38%
20 نجف شریف کاظمی صفر   64/12/10 فاو ناریان       50%
21 یزدان رزاقی محمدباقر 1337  65/01/23 فاو ناریان       50%
22 محمد علی رزاقی قاسم 1342  65/04/10 فاو         38%
23 حسین صابری امامقلی 1349  65/10/19 شلمچه   دارد دارد   63%
24 منصور صابری گل آقا 44/12/26 65/10/21 شلمچه بهشت زهرا دارد دارد دارد 100%
25 خلیل صابری مشهدی علی 47/05/01  65/11/03 خرمشهر ناریان       50%
26 مهدی صابری آقاعلی 1349 65/11/11 شلمچه بهشت زهرا       63%
27 جعفر رزاقی نیاز 1349  65/12/28 شلمچه         38%
28 حسن ترابیان حسین 1341  66/02/28           25%
29 سید غدیر میرغیاثی سیدصادق 1337  67/08/15 شوش     دارد   50%
30 فیضعلی رزاقی نجم اله 1344 74/11/11 ناریان ناریان       50%
31 حسن رزاقی غلامحسن   94/11/11 سوریه بهشت زهرا       50%
درصد تکمیل اطلاعات 100% 17% 100% 93% 70% 20% 23% 7% 54%