در این صفحه قصد داریم تا یاد شهدای گرانقدر روستایمان را گرامی بداریم تا شاید از این طریق قطره ای از دریای دین خود را به آن بزرگواران ادا نماییم.

توضیحاتی مختصر در رابطه با این برگه :جدول زیر را بر اساس تاریخ شهادت شهدای عزیز تهیه نموده ایم و تلاش بر صحت و سقم اطلاعات جمع آوری شده بوده است و احتمال ناصحیح بودن اطلاعات نیز وجود دارد ، لذا از دوستان گرامی تقاضا داریم تا نواقص و اشتباهات جدول زیر را جهت اصلاح اعلام نمایند.
در جدول زیر ستونی را با عنوان درصد تکمیل اطلاعات قرارداده ایم تا نمایانگر میزان اطلاعات موجود و همچنین نواقص اطلاعات باشد ، از تمامی دوستان و علاقمندان تقاضا داریم تا هرگونه اطلاعات خود را در این زمینه به آدرس پست الکترونیک [email protected] ارسال نمایند .
با کلیک برروی نام هریک از شهداء به صفحه اطلاعات آن شهید بزرگوار (زندگینامه،وصیت نامه ، آلبوم تصاویر و …) هدایت خواهید شد.

 

 

شهدای روستای ناریان در نگاهی گذرا
ردیف (کد) نام نام خانوادگی نام پدر ولادت تاریخ شهادت محل شهادت محل خاکسپاری زندگی نامه وصیت نامه آلبوم تصاویر درصد تکمیل اطلاعات
۰۱ حجت الاسلام همتعلی ادیبی محمد   ۴۲/۰۳/۱۵ فیضیه قم مسگرآباد  دارد     ۶۳%
۰۲ خلیل رزاقی شهباز ۱۳۴۰  ۶۱/۰۱/۰۲ دشت عباس بهشت زهرا       ۵۰%
۰۳ خلیل صابری مشهدی علی ۴۷/۰۵/۰۱  ۶۵/۱۱/۰۳ خرمشهر ناریان       ۵۰%
۰۴ ابراهیم رزاقی شهباز  ۱۳۳۷ ۶۱/۰۲/۱۲ جاده اهواز بهشت زهرا   دارد   ۶۳%
۰۵ ابوطالب رزاقی میرزا احمد ۱۳۳۳  ۶۵/۰۵/۲۱ کوشک مفقود الاثر       ۵۰%
۰۶ ابوالقاسم رزاقی محمدآقا  ۱۳۳۳ ۶۵/۰۵/۲۱ کوشک مفقود الاثر       ۵۰%
۰۷ سبحان صابری شکراله  ۴۲/۰۱/۰۱ ۶۱/۰۲/۱۰   بهشت زهرا       ۳۸%
۰۸ ابراهیم بابامحمودی روح الله   ۶۲/۰۱/۲۵ فکه چالوس       ۵۰%
۰۹ حمید رزاقی آیت ۴۵/۰۱/۲۱  ۶۲/۰۹/۰۴ پنجوین بهشت زهرا       ۵۰%
۱۰ سید احسان میرغیاثی سیدقدرت  ۱۳۴۱ ۶۲/۱۰/۱۹ جزیره مجنون         ۳۸%
۱۱ حسین صابری احمد  ۱۳۴۵ ۶۲/۱۲/۰۹ پل طلائیه         ۳۸%
۱۲ حسن رزاقی علی ۱۳۴۶  ۶۲/۱۲/۱۱ جفیر         ۳۸%
۱۳ جهانبخش صابری بزرگ  ۴۳/۰۸/۰۴ ۶۲/۱۲/۲۶ کوشک بهشت زهرا       ۵۰%
۱۴ قربانعلی شریف کاظمی حسن  ۱۳۴۲ ۶۳/۰۶/۰۳ فاو عباس آباد- زیارت ور       ۵۰%
۱۵ سید علی میرغیاثی سیدهانی ۱۳۴۲ ۶۴/۰۱/۱۵ جزیره مجنون ناریان دارد دارد   ۸۸%
۱۶ غلامحسن صابری سلیمان ۱۳۳۷ ۶۴/۰۲/۲۱ فاو مفقودالاثر   دارد   ۷۵%
۱۷ محمد شریف کاظمی حسن ۱۳۴۴  ۶۴/۱۱/۱۱ بوکان عباس آباد- زیارت ور       ۵۰%
۱۸ عنایت اله رزاقی عشرت اله ۱۳۲۲ ۶۴/۱۱/۲۱ ام الرصاص مفقودالاثر دارد دارد دارد ۱۰۰%
۱۹ علی اصغر صابری رستم ۱۳۴۴  ۶۴/۱۲/۰۱ فاو         ۳۸%
۲۰ نجف شریف کاظمی صفر   ۶۴/۱۲/۱۰ فاو ناریان       ۵۰%
۲۱ حجت الاسلام ابوالقاسم رزاقی میرزااحمد ۳۱/۰۷/۰۳  ۶۴/۱۲/۰۱ آسمان اهواز قم دارد     ۶۳%
۲۲ یزدان رزاقی محمدباقر ۱۳۳۷  ۶۵/۰۱/۲۳ فاو ناریان       ۵۰%
۲۳ محمد علی رزاقی قاسم ۱۳۴۲  ۶۵/۰۴/۱۰ فاو         ۳۸%
۲۴ حسین صابری امامقلی ۱۳۴۹  ۶۵/۱۰/۱۹ شلمچه   دارد دارد   ۶۳%
۲۵ منصور صابری گل آقا ۴۴/۱۲/۲۶ ۶۵/۱۰/۲۱ شلمچه بهشت زهرا دارد دارد دارد ۱۰۰%
۲۶ مهدی صابری آقاعلی ۱۳۴۹ ۶۵/۱۱/۱۱ شلمچه بهشت زهرا       ۶۳%
۲۷ جعفر رزاقی نیاز ۱۳۴۹  ۶۵/۱۲/۲۸ شلمچه         ۳۸%
۲۸ حسن ترابیان حسین ۱۳۴۱  ۶۶/۰۲/۲۸           ۲۵%
۲۹ سید غدیر میرغیاثی سیدصادق ۱۳۳۷  ۶۷/۰۸/۱۵ شوش     دارد   ۵۰%
۳۰ فیضعلی رزاقی نجم اله ۱۳۴۴ ۷۴/۱۱/۱۱ ناریان ناریان       ۵۰%
۳۱ حسن رزاقی غلامحسن   ۹۴/۱۱/۱۱ سوریه بهشت زهرا       ۵۰%
درصد تکمیل اطلاعات ۱۰۰% ۱۷% ۱۰۰% ۹۳% ۷۰% ۲۰% ۲۳% ۷% ۵۴%