إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان قبل از سال ۱۳۶۰

برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید

متوفیان سال ۱۳۱۴

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ رضا رزاقی ۱۳۱۴/۱۱/۲۴ کوه کامکی لات
۲ محمد صابری ۱۳۱۴/۱۱/۲۴ کوه کامکی لات
۳ رستم صابری ۱۳۱۴/۱۱/۲۴ کوه کامکی لات
۴ سیدحسن میرغیاثی سیدغفار ۱۳۱۴/۱۱/۲۴ کوه کامکی لات
۵ فتحعلی شريف كاظمی قادرعلی ۱۳۱۴/۱۱/۲۴ کوه کامکی لات
۶ نظام شريف كاظمي قادرعلی ۱۳۱۴/۱۱/۲۴ کوه کامکی لات
۷ حسن شريف كاظمي لطف الله ۱۳۱۴/۱۱/۲۴ کوه کامکی لات

متوفیان سال ۱۳۴۲

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ شهید بزرگوار همتعلی ادیبی  محمد ۱۳۴۲/۰۳/۱۵ مسگرآباد

متوفیان سال ۱۳۵۶

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ سیده حدیقه میرغیاثی  میرقاسم ۱۳۵۶ ناریان

متوفیان سال ۱۳۵۷

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ محرم بانو رزاقی شکرعلی ۱۳۵۷ ناریان

متوفیان سال ۱۳۵۹

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ علی آقا رزاقی حیدرعلی ۱۳۵۹ ناریان
برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید