إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان دهه ۹۰

برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید

متوفیان سال ۱۳۹۰

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ زینب صابری شیبت ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ زیارت ور
۲ عباس صابری علی ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ناریان
۳ زینت شریف کاظمی سیف الله ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ ناریان
۴ اقبال صابری کربلایی سیف الله ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ ناریان
۵ علی حسن صابری ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ چالوس
۶ زبیده رزاقی نورمحمد ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ ناریان
۷ عینعلی صابری ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ ناریان
۸ سیده زهرا میرغیاثی سیدعلی ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ حسن کیف
۹ شمسعلی صابری نوروز ۱۳۹۰/۰۷/۲۲ امامزاده ابراهیم کرج
۱۰ اختر رزاقی ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ بهشت زهرا
۱۱ سیدحاجی میرغیاثی سیدجمال ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ناریان
۱۲ بهروز صابری الله بداشت ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ شهرک هیو
۱۳ باجی صابری جارالله ۱۳۹۰/۱۱/۰۲  ناریان
۱۴ فتح الله شریف کاظمی صفت الله ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ناریان

متوفیان سال ۱۳۹۱

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ صابر صابری آقامحمد ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ناریان
۲ داود صابری عینعلی ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ ناریان
۳ حسن صابری نقدعلی ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ناریان
۴ زمرد شریف کاظمی کامیاز ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ناریان
۵ سیده راویه میرغیاثی سیدمحسن ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ ناریان
۶ غلامحسین صابری سهراب ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ ناریان
۷ ربابه صابری نوروز ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ناریان
۸ محمد صابری امین الله ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ مرزن آباد
۹ زیبا صابری حکمت الله ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ ناریان
۱۰ سیدخلیل میرغیاثی سیدنصرالله ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ناریان
۱۱ سیدمحمود میرغیاثی سیدفرج ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ناریان
۱۲ محمدمهدی شیخ سلطانی شیخ محمد ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ناریان
۱۳ شعبان شریف کاظمی مشهدی قاسم ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ جوستان
۱۴ حسن صابری کلبعلی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ بهشت زهرا
۱۵ تاج الدین صابری حاج مسلم ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ ناریان
۱۶ ننه جان رزاقی علی عمران ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ناریان
۱۷ تقی صابری اسمعیل ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ ناریان
۱۸ صادقعلی شریف کاظمی کربلایی مصطفی ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ناریان
۱۹ میرزاعلی صابری مشهدی اسماعیل ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ناریان
۲۰ گل آقا صابری الله قلی ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ بهشت زهرا
۲۱ حمید رزاقی اسفندیار ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بهشت زهرا

متوفیان سال ۱۳۹۲

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ سیدعظیم میرغیاثی سیدعابدین ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ ناریان
۲ روح الله رزاقی فضل الله ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ناریان
۳ طوطی بانو شریف کاظمی صفر ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ناریان
۴ سیدغنی میرغیاثی سیداسماعیل ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ناریان
۵ شیخ ناصر شریف کاظمی کاظم آقا ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ناریان
۶ سیده فاطمه میرغیاثی سیدعبادالله ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ قم
۷ صنم صابری قلی ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ناریان
۸ محمدحسن رزاقی محمد ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ قم
۹ سیده عشیرا میرغیاثی سیدمیرغنی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ناریان
۱۰ عقیل صابری محمد ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ ناریان
۱۱ صفر شریف کاظمی باقر ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ ناریان
۱۲ عذرا شریف کاظمی شیخ وهب ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ ناریان
۱۳ مهین شریف کاظمی خلیل ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ناریان
۱۴ گلبانو شریف کاظمی مشهدی قاسم ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ ناریان
۱۵ لیلا صابری رمضان ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ کلاک بالا
۱۶ آقاعلی صابری محمدقلی ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ ناریان
۱۷ الله یار(ملابابا) صابری حمزه علی ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ شهرک هیو
۱۸ سکینه رزاقی روح الله ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ینگی امام(ینگمان)
۱۹ خضرالله(عباس) شریف کاظمی مصیب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ بهشت زهرا

متوفیان سال ۱۳۹۳

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ بی بی شریف کاظمی عشرت الله ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ناریان
۲ کلثوم صابری شعیب ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ناریان
۳ حوا سلطانیان حیدر ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ ناریان
۴ غلامحسن رزاقی حسن خان ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ناریان
۵ صغری صابری مشهدی مهدی ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ناریان
۶ نیره رزاقی نورمحمد ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ناریان
۷ خانم کوچک رزاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ناریان
۸ کودک خردسال نیکا شریف کاظمی محمدرسول ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ شهرک هیو
۹ ام لقمان صابری مشهدی عبدالحسین ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ناریان
۱۰ نجیبه صابری ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ عباس آباد
۱۱ فاطمه صابری حفظ الله ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ ناریان
۱۲ ماه گل(مهبانو) صابری محمدابراهیم ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ بهشت زهرا
۱۳ ساره صابری عباسعلی ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ ناریان
۱۴ زهرا رزاقی محمدرضا ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ کلاک بالا

متوفیان سال ۱۳۹۴

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ سیدحمزه میرغیاثی ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ناریان
۲ محمدرضا رزاقی ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ناریان
۳ صنم بر شریف کاظمی ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ناریان
۴ سکینه صابری ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
۵ گلبانو(عمه گل) رزاقی ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ناریان
۶ ادریس رزاقی محمدحسین ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ناریان
۷ شیخ هادی صابری ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ناریان
۸ اشرف السادات میرغیاثی(فخرحسینی) ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ناریان
۹ فرامرز صابری فرخ الله ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
۱۰ محمدتقی ادیبی محمد ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ ناریان
۱۱ حجت الاسلام سیدعبادالله میرغیاثی ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ قم
۱۲ شهید مدافع حرم حسن رزاقی غلامحسن ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ بهشت زهرا
۱۳ جواد سلطانی طالقانی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ناریان
۱۴ جوان ناکام سیدابوالفضل میرغیاثی سیدبهاءالدین ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ پرچور عباس آباد

متوفیان سال ۱۳۹۵

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ غلامحسن شریف کاظمی میرزااحمدآقا ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ ناریان
۲ آمنه رزاقی حاج خداقلی ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ناریان
۳ حمیده شکراللهی ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ناریان
۴ سیده گل افروز میرغیاثی ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ناریان
۵ منصور رزاقی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ناریان
۶ احترام صابری کتابعلی ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ کلاک بالا
۷ عباس صابری ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ناریان
۸ خاتون شریف کاظمی ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ناریان
۹ اسکندر شریف کاظمی صفدر ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ناریان
۱۰ سیدشعبان میرغیاثی سیدهدایت الله ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ناریان
۱۱ حشمت صابری ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ناریان
۱۲ سلیمان صابری ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ناریان
۱۳ زینب رزاقی ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ گلزار شهدای قم
۱۴ زبیده رزاقی محمد ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ بهشت زهرا
۱۵ نبی الله رزاقی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ناریان
۱۶ سیدمنصور میرغیاثی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ناریان
برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید