إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان دهه ۸۰

برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید

متوفیان سال ۱۳۸۰

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ سیدصادق میرغیاثی سیدنصرالله ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ ناریان
۲ زهرا صابری جارالله ۱۳۸۰/۰۶/۱۷ ناریان

متوفیان سال ۱۳۸۱

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ گلتاج صابری محمد ۱۳۸۱/۰۲/۲۰ ناریان
۲ عزیزالله رزاقی حب الله ۱۳۸۱/۰۴/۲۱ ناریان
۳ گلجهان رزاقی مطیع الله ۱۳۸۱/۱۲/۰۵ ناریان

متوفیان سال ۱۳۸۲

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ حاج میرزاعلی رزاقی حاج محمدآقا ۱۳۸۲/۰۵/۰۹ ناریان
۲ خورشید شریف کاظمی قادرعلی ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ ناریان

متوفیان سال ۱۳۸۳

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ سیده عذرا میرغیاثی سیدخلیل ۱۳۸۳/۰۸/۲۵ ناریان
۲ حاج خداقلی رزاقی نورمحمد ۱۳۸۳/۱۱/۲۹ ناریان

متوفیان سال ۱۳۸۴

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ محمدزمان شریف کاظمی ابوذر ۱۳۸۴/۰۲/۰۳ ناریان

متوفیان سال ۱۳۸۵

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ منور شریف کاظمی احمد ۱۳۸۵/۰۵/۰۹ ناریان
۲ حاجی میرزا صابری الله قلی ۱۳۸۵/۰۸/۲۷ ناریان

متوفیان سال ۱۳۸۷

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ عبدل صابری ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ناریان
۲ حاج غلامحسین فخرحسینی ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ ناریان
۳ نقدعلی شریف کاظمی ۱۳۸۷/۰۳/۱۶ ناریان
۴ معصومه شریف کاظمی توکل ۱۳۸۷/۰۴/۰۷ ناریان
۵ احمدآقا رزاقی میرزا حاجی آقا ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ ناریان
۶ علی آقا(شاه بابا)رزاقی ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ بهشت زهرا
۷ سیف الدین صابری مسلم ۱۳۸۷/۰۵/۱۴ ناریان
۸ صغری شریف کاظمی توکل ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ ناریان
۹ حسین صابری علی ۱۳۸۷/۰۶/۰۱ ناریان
۱۰ رحمت صابری ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ ناریان
۱۱ سیدمختار میرغیاثی سیدجمال ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ ناریان
۱۲ حمیده صابری اسمعیل ۱۳۸۷/۰۹/۲۲ ناریان
۱۳ حوری رزاقی ۱۳۸۷/۱۰/۰۲
۱۴ جوان ناکام حسن شریف کاظمی آقاعلی ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ کلاک بالا
۱۵ شیبت صابری ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ عباس آباد

متوفیان سال ۱۳۸۸

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ زینب صابری ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ ناریان
۲ دوشیزه معصومه رزاقی شمس الله ۱۳۸۸/۰۳/۰۷ ناریان
۳ سیدکریم میرغیاثی ۱۳۸۸/۰۴/۰۸ ناریان
۴ سیده قمر میرغیاثی ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ ناریان
۵ بلور صابری ۱۳۸۸/۰۵/۰۱ ناریان
۶ حیدر شریف کاظمی ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ ناریان
۷ ابوالفضل(عطا) سلطانی میرزا محسن ۱۳۸۸/۰۶/۲۳ ناریان
۸ عفت سلطانی میرزا محسن ۱۳۸۸/۱۰/۰۶ بهشت زهرا
۹ محمدطاهر صابری مشهدی محمدعلی ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ بهشت زهرا
۱۰ جعفر شریف کاظمی ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ ناریان
۱۱ خدابخش(آقابخش) صابری بزرگ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰

متوفیان سال ۱۳۸۹

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ سیدقدرت الله میرغیاثی سیداسدالله ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ناریان
۲ قاسمعلی رزاقی مطیع الله ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ناریان
۳ جوان ناکام حسن صابری یوسف ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ ناریان
۴ امین الله صابری حاج ولی ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ناریان
۵ وحید رزاقی حسن ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ ناریان
۶ سید طاها میرغیاثی سیدحسین ۱۳۸۹/۰۸/۲۷ ناریان
۷ سیدبهاالدین میرغیاثی سیدتاج الدین ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ پرچ ور
۸ محمدرضا صابری محمد ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ ناریان
۹ زهرا خیکانی قربانعلی ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ ناریان
۱۰ ساره شریف کاظمی باقر ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ ناریان
۱۱ شعبان صابری حاج عین الله ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ناریان
۱۲ سیدرضا میرغیاثی ؟ ؟ ؟
برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید