إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان دهه ۶۰

برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید

متوفیان سال ۱۳۶۰

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ جاویدالاثر ابوالقاسم رزاقی  محمدآقا ۱۳۶۰/۰۵/۲۱ مفقودالاثر
۲ جاویدالاثر ابوطالب رزاقی  میرزا احمد ۱۳۶۰/۰۵/۲۱ مفقودالاثر

متوفیان سال ۱۳۶۱

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ شهید خلیل رزاقی  شهباز ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ بهشت زهرا
۲ شهید سبحان صابری  شکرالله ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بهشت زهرا
۳ شهید ابراهیم رزاقی  شهباز ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ بهشت زهرا

متوفیان سال ۱۳۶۲

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ شهید ابراهیم بابامحمودی روح الله ۱۳۶۲/۰۱/۲۵ چالوس
۲ شهید حمید رزاقی آیت ۱۳۶۲/۰۹/۰۴ بهشت زهرا
۳ شهید سید احسان میرغیاثی سیدقدرت ۱۳۶۲/۱۰/۱۹
۴ شهید حسین صابری احمد ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ناریان
۵ شهید حسن رزاقی علی ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ ناریان
۶ شهید جهانبخش صابری بزرگ ۱۳۶۲/۱۲/۲۶ بهشت زهرا

متوفیان سال ۱۳۶۳

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ محمدحسین رزاقی کربلایی محمد ۱۳۶۳/۰۲/۲۲
۲ شهید قربانعلی شریف کاظمی حسن ۱۳۶۳/۰۶/۰۳ عباس آباد- زیارت ور

متوفیان سال ۱۳۶۴

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ حسن شریف کاظمی محمدزمان ۱۳۶۴/۰۱/۱۵ بهشت زهرا
۲ سید ناصر میرغیاثی سیدجلیل ۱۳۶۴/۰۱/۱۵ بهشت زهرا
۳ مجتبی شریف کاظمی حسن ۱۳۶۴/۰۱/۱۵ بهشت زهرا
۴ شهید سید علی میرغیاثی سیدهانی ۱۳۶۴/۰۱/۱۵ ناریان
۵ شهید غلامحسن صابری سلیمان ۱۳۶۴/۰۲/۲۱ مفقود الاثر
۶ شهید محمد شریف کاظمی حسن ۱۳۶۴/۱۱/۱۱ زیارت ور-عباس آباد
۷ شهید عنایت اله رزاقی عشرت اله ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ مفقودالاثر
۸ شهید حجت الاسلام ابوالقاسم رزاقی میرزااحمد ۱۳۶۴/۱۲/۰۱ قم
۹ شهید علی اصغر صابری رستم ۱۳۶۴/۱۲/۰۱ ناریان
۱۰ شهید نجف شریف کاظمی صفر ۱۳۶۴/۱۲/۱۰ ناریان

متوفیان سال ۱۳۶۵

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ شهید یزدان رزاقی محمدباقر ۱۳۶۵/۰۱/۲۳ ناریان
۲ شهید محمدعلی رزاقی قاسم ۱۳۶۵/۰۴/۱۰ ناریان
۳ سبزعلی صابری کتابعلی ۱۳۶۵/۰۴/۲۰ ناریان
۴ شهید حسین صابری امامقلی ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ ناریان
۵ شهید منصور صابری گل آقا ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بهشت زهرا
۶ شهید خلیل صابری مشهدی علی ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ ناریان
۷ شهید مهدی صابری آقاعلی ۱۳۶۵/۱۱/۱۱ بهشت زهرا
۸ شهید جعفر رزاقی نیاز ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ناریان

متوفیان سال ۱۳۶۶

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ شهید حسن ترابیان حسین ۱۳۶۶/۰۲/۲۸ ناریان

متوفیان سال ۱۳۶۷

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ شهید سیدغدیر میرغیاثی سیدصادق ۱۳۶۷/۰۸/۱۵

متوفیان سال ۱۳۶۸

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ محمدقاسم صابری محراب ۱۳۶۸/۰۲/۱۷ بهشت زهرا
۲ حسین صابری مهدیقلی ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ ناریان

متوفیان سال ۱۳۶۹

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ وفات محل دفن تصویر متوفی
۱ سکینه صابری بگمحمد ۱۳۶۹/۰۹/۲۲ ناریان
۲ سیدمحمد میرغیاثی سیدتقی ۱۳۶۹/۰۹/۲۲ ناریان
۳ سیدمحمود میرغیاثی سیداحمد ۱۳۶۹/۰۹/۲۲ ناریان
۴ سیده ماه جهان میرغیاثی سیداحمد ۱۳۶۹/۰۹/۲۲ ناریان
۵ شعبان رزاقی میرزاعلی ۱۳۶۹/۰۹/۲۲ ناریان
برای تکمیل اطلاعات کلیک کنید