گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد

گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد

گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد….
وزن شعرم دی بیته درد….

سوی چشمون دَخیل به چراغ وای فایَ…..
هر جایه بی نت نَشمه اوجه بی صفا جایَ…..
از گوشی و تبلت دلخسته یَمی….
ولی به اینترنت وابسته یَمی…..

منی جون خاستی بیر……
ولی جون برار منی اینترنت من جا د وَنیر…..

خدایا وَسته این همه سلفی و یهویی….
دلم خانه وَگرده اون قدیمونی دورهمی…….

#ابراهیم صابری

ثبت ديدگاه

شش + چهار =