پروژه آسفالت جاده ناریان از مزار مؤمنین تا پل اصلی به عنوان یکی از بزرگترین و ماندگارترین پروژه های عمرانی روستای ناریان بوده که با مشارکت گسترده اهالی روستا به نماد “کار جهادی” تبدیل شده است.

[box type=”success”]هدف از این مطلب ثبت این حرکت پرشور در اذهان و ایجاد انگیزه جهت انجام کار جهادی در سایر امور جاریه می باشد. این گزارش به نقل از کانال تلگرامی “دهیاری ناریان” تهیه و تنطیم گردیده است و تا زمان انتهای پروژه بروزرسانی خواهد شد.[/box]

1395/03/27 : جلسه ای با حضور اعضای محترم شورا،دهیار،فرمانده پایگاه بسیج،هیئت امنای مسجد وعده ای از معتمدین محلی ناریان در مکان دفتر دهیاری برگزار گردید.
ضمن نقدوبررسی وبیان پیشنهاد از طرف حاضرین قرار براین شد که این عملیات به صورت هیئت امنایی با مشارکت مردمی صورت پذیرد و با تشکیل هیئت اجرائی ونظارت این کار به نحواحسن اجرا گردد.

جلسه مورخ 950327 - آسفالت جاده ناریان

جلسه مورخ 950327 – آسفالت جاده ناریان

جلسه مورخ 950327 - آسفالت جاده ناریان

جلسه مورخ 950327 – آسفالت جاده ناریان

1395/03/31 : آغاز عملیات بسترسازی جهت شروع عملیات آسفالت با مشارکت بسیج مردمی

آغاز عملیات بستر سازی - 950331

آغاز عملیات بستر سازی – 950331

آغاز عملیات بستر سازی - 950331

آغاز عملیات بستر سازی – 950331

1395/04/05 : جمع آوری کمکهای مردمی و اهدای طلاجات توسط برخی از بانوان همشهری

نمونه ای از کمکهای مردمی

نمونه ای از کمکهای مردمی

1395/04/05 : شنبه ۹۵/۴/۵مصادف با ۱۹ماه مبارک رمضان همشهریان عزیز ناریانی حضوری پررنگ در پروژه جاده داشتند و حدود ۱۵متر طول به ارتفاع ۲/۵متردر مسیر جاده پی کنی ودیوارچینی صورت گرفت.

پی کنی و دیوارچینی - 950405

پی کنی و دیوارچینی – 950405

پی کنی و دیوارچینی - 950405

پی کنی و دیوارچینی – 950405

1395/04/20 : شروع عملیات تسطیح وخاکبرداری دیواره کناری جاده جهت آماده سازی برای عملیات بعدی

تسطیح وخاکبرداری دیواره کناری جاده

تسطیح وخاکبرداری دیواره کناری جاده

تسطیح وخاکبرداری دیواره کناری جاده

تسطیح وخاکبرداری دیواره کناری جاده

1395/05/02 : حضور بخشدار بخش بالا طالقان از پروژه بهسازی جاده ی ناریان

1395/05/03 : آغاز مرحله مخلوط ریزی وتسطیح جاده

مخلوط ریزی - 950503

مخلوط ریزی – 950503

مخلوط ریزی - 950503

مخلوط ریزی – 950503

1395/05/04 : آرماتور بندی پل اصلی و بتون ریزی جهت آماده شدن برای آسفالت

آرماتوربندی و بتن ریزی پل

آرماتوربندی و بتن ریزی پل

1395/05/13 :چهارشنبه بعدازظهر مورخه ۹۵/۵/۱۳ به حول وقوه الهی سطح پل ضلع شمالی روستا وپل اصلی روستای ناریان با آسفالت پوشانده شد واین مقدمه آسفالت جاده میباشد.

آغاز عملیات آسفالت ریزی

آغاز عملیات آسفالت ریزی

1395/05/17:امروز ظهر حدود ۴۰ تن آسفالت وارد ناریان شد و شروع آسفالت از ایستگاه اصلی به سمت آرامستان میباشد.

ورود آسفالت و آغاز عملیات آسفالت ریزی

ورود آسفالت و آغاز عملیات آسفالت ریزی

1395/05/21: بازتاب خبر این حرکت مردمی در سایر رسانه های طالقان

 

1395/05/25: اتمام پروژه

اتمام پروژه

اتمام پروژه