مراسم سوم و هفتمین روز درگذشت ابوشهید کربلایی شادروان محمد باقر رزاقی پدر گرامی شهید یزدان رزاقی پنجشنبه ۳۱ فروردین از ساعت ۱۵الی۱۷ در مسجد صاحب الزمان(ع) واقع در کرج، کلاک پایین برگزار می گردد.