با سلام

این گالری شامل ۱۵قطعه عکس از روستای ناریان می باشدکه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ توسط آقای محسن صابری عکسبرداری شده است.

تصاویر روستای ناریان – بهار ۱۳۹۵