باسلام

با توجه به حال و هوای این روزهای جامعه و تب و تاب ورزش،علی الخصوص فوتبال،مجموعه کاریکاتوری رو از خبرگزاری فارس و با موضوع این بازی در نظر گرفتیم.

بازی که علیرغم تلاش جوانان ایرانی با ناداوری،حسرت کسب امتیاز رو به دلمون گذاشت.والبته نقش پررنگ مربی با دانش و تجربه ی ایران رو نمیشه ندید گرفت.

گذشته از همه این اتفاقات ایرانی ها یکبار دیگه فعل خواستن رو صرف کردن و قسمت اینگونه بوده که با سرافرازی بازنده باشیم.به امید روزهای خوب برای “ایران” و “ایرانی”.

 

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

بازی ایران و آرژانتین

یار داوزدهم آرژانتین شناسایی شد!

یار داوزدهم آرژانتین شناسایی شد!

عقاب حقیقی آسیا

عقاب حقیقی آسیا