اطلاعیه

دوره آموزشی شورای حوزه و سرگروههای صالحین پایگاههای مقاومت بسیج

مکان:مدرسه شهید بهشتی شهرک طالقان روبروی فرمانداری

زمان: پنجشنبه مورخ ۴ شهریوراز ساعت ۸ الی ۱۱